Kursy kwalifikacji zawodowej


Cena

3000 zł

K U R S Y    K W A L I F I K A C J I

Obowiązek uczestniczenia w kursach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej dotyczy wszystkich:

 • kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r.
 • kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r.

 i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruje się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis do prawa jazdy.

Rodzaj szkolenia – Liczba godzin łącznie (część podstawowa: zajęcia teoretyczne + część specjalistyczna: zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne w ruchu drogowym + zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych)

Kwalifikacja wstępna – 280 godzin (195 + 65 + 16 + 4) // 278 godzin (195+65+16+2h symulator)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin (97+ 33+8+2) // 139 godzin (97+22+8+1h symulator)


Kurs Kwalifikacji wstępnej do kat C, dla osób które ukończyły 18 lat życia.

 • 260 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie e-learningu czyli dowolne godziny szkolenia ustalane przez samego kursanta, szkolenie indywidualne przed komputerem
 • Szkolenie w komfortowej Sali wyposażonej w klimatyzacje
 • Wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu
 • 16 godzin szkolenia na MAN TGL 12.250 wyposażony w UKŁADY ABS,SRS,ESP z możliwością ich odłączenia
 • 4 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych lub 2 godziny symulator


Kurs Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kat C, dla osób które ukończyły 21 lat życia.

 • 130 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie e-learningu czyli dowolne godziny szkolenia ustalane przez samego kursanta, szkolenie indywidualne przed komputerem
 • Szkolenie w komfortowej Sali wyposażonej w klimatyzacje
 • Wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu
 • 8 godzin szkolenia na MAN TGL 12.250 wyposażony w UKŁADY ABS,SRS,ESP z możliwością ich odłączenia
 • 2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych lub 1 godzina symulator


Kurs Kwalifikacji wstępnej  do kat D, dla osób które ukończyły 21 lat życia.

 • 260 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie e-learningu czyli dowolne godziny szkolenia ustalane przez samego kursanta, szkolenie indywidualne przed komputerem
 • Szkolenie w komfortowej Sali wyposażonej w klimatyzacje
 • Wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu
 • 16 godzin szkolenia na BOVA Futura FLD wyposażony w układy ABS,ASR,TC z możliwością ich odłączenia
 • 2 godziny szkolenia na symulatorze autobusu


Kurs Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kat D, dla osób które ukończyły 23 lat życia.

 • 130 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie e-learningu czyli dowolne godziny szkolenia ustalane przez samego kursanta, szkolenie indywidualne przed komputerem
 • Szkolenie w komfortowej Sali wyposażonej w klimatyzacje
 • Wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu
 • 8 godzin szkolenia na BOVA Futura FLD wyposażony w układy ABS,ASR,TC z możliwością ich odłączenia
 • 1 godzina szkolenia na symulatorze autobusu


Egzamin:

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

 • test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
 • test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym, oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną i/lub po ukończonym szkoleniu okresowym kierowca uzyskuje od razu uprawnienia do wykonywania zawodowo transportu rzeczy (lub osób) dla całej grupy kategorii pojazdów - czyli odpowiednio dla kat. C, C1, C+E, C1+E (lub D, D1, D+E, D1+E), bez względu na to, czy w danym momencie posiada tylko prawo jazdy kat. C, czy też od razu prawo jazdy kat. C+E, itd.

Szkolenia okresowe:

• dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób
• dla kierowców którym kończy się ważność prawa jazdy