Kursy kategorii AM/A1/A2/A

 • Kurs kategoria AM

 • 2000 zł

 • 10h
  lekcyjnych zajęć teoretycznych - NIEOBOWIĄZKOWE
 • 10h
  zegarowych zajęć praktycznych (indywidualnie ustalane)
 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Kurs PIERWSZEJ POMOCY z ratownikiem
 • Materiały dydaktyczne + płyta CD
 • Bezpłatne egzaminy wewnętrzne !!!
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na ROMECIE ZK50 (jak w WORD)

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

– motorowerem

– czterokołowcem lekkim


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 14 roku życia !!!

 

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %
 • Kurs kategoria A1

 • 2500 zł

 • 30h
  lekcyjnych zajęć teoretycznych - NIEOBOWIĄZKOWE
 • 20h
  zegarowych zajęć praktycznych (indywidualnie ustalane)
 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Kurs PIERWSZEJ POMOCY z ratownikiem
 • Materiały dydaktyczne + płyta CD
 • Bezpłatne egzaminy wewnętrzne !!!
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na BAJAJ PULSAR NS 125

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11kW

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 16 roku życia!!!

JAZDY NA PULSAR BAJAJ 125 CM3

 

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

 • Kurs kategoria A2

 • 2500 zł

 • 30h
  lekcyjnych zajęć teoretycznych - NIEOBOWIĄZKOWE
 • 20h
  zegarowych zajęć praktycznych (indywidualnie ustalane)
 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Kurs PIERWSZEJ POMOCY z ratownikiem
 • Materiały dydaktyczne + płyta CD
 • Bezpłatne egzaminy wewnętrzne !!!
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na SUZUKI GLADIUS (jak w WORD)

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym  0,2 kW/kg

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 18 roku życia !!!

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

 • Kurs kategoria A

 • 2500 zł

 • 30h
  lekcyjnych zajęć teoretycznych - NIEOBOWIĄZKOWE
 • 20h
  zegarowych zajęć praktycznych (indywidualnie ustalane)
 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Kurs PIERWSZEJ POMOCY z ratownikiem
 • Materiały dydaktyczne + płyta CD
 • Bezpłatne egzaminy wewnętrzne !!!
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na SUZUKI GLADIUS (jak w WORD)

Kategoria A uprawnia do kierowania:

– motocyklem

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy

– motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15kW

Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 24 roku życia!!!
(lub 20 - w przypadku gdy od min. 2 lat posiadamy kat. A2)

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

Zachęcamy do zapisu i realizacji kursów kat. AM,A1,A2,A właśnie w naszym ośrodku.

Dlaczego ?? Powód jest prosty:

 • szybka, sprawna i skuteczna realizacja części praktycznej

 • możliwość zdawanie egzaminów państwowych na motocyklach na których miałeś szkolenie.

 • duży, przestronny i bezpieczny plac manewrowy oraz przede wszystkim idealna nawierzchnia asfaltowa w miejscu wykonywania szkolenia.

!!! MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA NASZYCH MOTOCYKLACH !!!

Warunkiem rozpoczęcia każdego kursu na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta. Aby uzyskać profil kierowcy, kursant musi spełniać ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii ( kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskać pozytywne orzeczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców - które można wykonać w naszym ośrodku. Dla kat. C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne, wystawione przez psychologa transportu drogowego.